Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1646784
  • Do końca roku: 318 dni
  • Do wakacji: 130 dni

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki

ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów, Tel: (32) 226 26 17

 

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-02-17

Imieniny: Donata, Gizeli

Duplikat świadectw szkolnych

  

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa  uczeń  lub  absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:  

- rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, dojrzałości  / klasy),

- roku ukończenia szkoły / klasy.

Załącznik nr 2

2.   Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty.

3. Opłata za sporządzenie duplikatu wynosi 26 zł za każdy dokument, zgodnie z ustawą
o opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

4. Termin wykonania duplikatu - do 14 dni. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.


5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

6. Duplikat zawiera:

- wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,

- dane zgodne z dokumentacją szkolną,

- pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

- miejscowość i datę wystawienia duplikatu,

- podpis dyrektora szkoły,

- pieczęć urzędową.

7. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.


10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.


Powyższą opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Mikołów 79 84360003 0000 0026 7843 0001

Z dopiskiem : Duplikat świadectwa”

Mikołów,  01.06.2011r.